Kom dichterbij

Laten we elkaar inspireren

Silbersee gaat verrassende samenwerkingen aan met de meest uiteenlopende genres en disciplines en gelooft dat kunst de aarde waarop we leven niet mag uitputten, maar moet verrijken. Silbersee heeft de ambitie om uiterlijk in 2027 een klimaatpositief productiehuis te zijn dat alle negatieve effecten op milieu en grondstoffen weert. Hiervoor is denkkracht en daadkracht nodig. Steun ons in onze missie en draag bij! 

Silbersee heeft een culturele ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Eenmalige bijdrage

Dit kan door handmatig een bedrag over te maken naar NL28 ABNA 0628 3752 71 o.v.v. ‘Toekomstmuziek’

Meerjarige bijdrage

Je kunt ons ook met een meerjarige gift ondersteunen. Het formulier kan je hier downloaden of wij kunnen ‘m naar u opsturen.

Heb je vragen of wilt je meer weten over het steunen van Silbersee? Dan kan je contact opnemen met onze zakelijk directeur Harm-Jan Keizer.