SPR!TZL logo

What is Spr!tzl and who is it for?


[Dutch below]
With Spr!tzl, Silbersee signals promising new talents and guides them with their ‘creator-ship’ towards the future. In this studio for young makers the boundaries between music and theatre are further pushed, examined and enriched. From spoken word to opera, rap to dance and grunge to cyber art: everything is allowed at Spr!tzl. Special attention is given to the usage of the human voice, the backbone in Silbersee’s creations in general.

 • Spr!tzl is a studio for mad artists under final creative responsibility by musical theatre producer Silbersee
 • Spr!tzl studio offers room for out-of-the-box thinkers
 • The selected artists receive tailored guidance
 • Spr!tzl’s mentors are artists occasionally associated with Silbersee
 • Spr!tzl gives makers a full season to create something that hasn’t been made before
 • One of the prerequisites is that your idea has to combine theatre, music and the voice. From spoken word to opera, from rap to dance, from grunge to cyber art.
 • The maker can submit individually or as groupWat en voor wie is Spr!tzl?


Silbersee signaleert met Spr!tzl beloftevol nieuw talent en begeleidt hen in hun makersschap op weg naar de toekomst. In dit atelier voor jonge makers worden de disciplines muziek en theater nog verder ontgonnen, uitgediept en verrijkt. Van spoken word tot opera, van rap tot dans en van grunge tot cyberkunst: alles mag aan bod komen bij Spr!tzl. Bijzondere aandacht is er voor het gebruik van de menselijke stem, ook een speerpunt in het werk van Silbersee zelf.

 • Spr!tzl is een atelier voor dwaze kunstenaars onder artistieke eindverantwoordelijkheid van muziektheaterhuis Silbersee.
 • Spr!tzl is een atelier waar ruimte gecreëerd wordt voor out of the box-denkende makers.
 • De geselecteerden krijgen begeleiding op maat.
 • De mentoren waarmee Spr!tzl werkt zijn kunstenaars die o.a. werkzaam zijn bij Silbersee.
 • Spr!tzl is er voor makers die gedurende een seizoen een eigenzinnig idee willen ontwikkelen dat nog nooit eerder is uitgevoerd.
 • Kernvoorwaarde is dat jouw idee theater, muziek en de stem in zich verenigt. Van spoken word tot opera, van rap tot dans, van grunge tot cyberkunst.
 • De maker kan zich als enkeling opgeven, of als formatie.