SPR!TZL logo

Je hebt een kunstopleiding afgerond en/of hebt enkele jaren ervaring met het maken van of het deelnemen aan kunstprojecten.

Nadat je je hebt aangemeld via de website maakt het artistieke team van Silbersee de voorselectie van acht plannen voor de pitch in juni 2019.

Je krijgt maximaal 15 minuten om te pitchen, in welke vorm dan ook. De jury dient een breed beeld te krijgen van je/jullie kwaliteit(en) van jou/jullie als maker(s). Na alle pitches gaan de juryleden in beraad en krijgen zij de gelegenheid tot het stellen van eventuele extra vragen aan de kandidaten.

Op zaterdag 7 juli maakt de jury in A Lab bekend welke makers/formaties het ontwikkeltraject ingaan. Elk van hen ontvangt een ontwikkelbudget.

De vakjury beoordeelt de pitches aan de hand van de volgende criteria: artistieke kwaliteit, het vreemdsoortige en interdisciplinaire karakter en de haalbaarheid van het plan.

Naast het ontwikkelbudget krijgt iedere maker of formatie een pakket aan begeleiding vanuit Silbersee. Dit betreft artistieke, zakelijke, productionele, technische en promotionele ondersteuning. Elk project krijgt 150 uur aan begeleiding. De invulling van het mentorschap wordt na 7 juli in samenwerking met de creative producer van Spr!tzl uitgewerkt.

Dit wordt later bekend gemaakt.

Tijdspad naar Spr!tzl Finale 2019

- Deadline aanmelding vóór 4 juni.
- Maandag 11 juni 2018: de acht makers die uitgenodigd worden om te pitchen zijn bekend en krijgen per e-mail bericht.

7 juli Spr!tzl pitches en bekendmaking lichting 2019

  • 11.00-18.00 A Lab: acht pitches voor jury (besloten)
  • 19.30-22.00 A LAB: bekendmaking van de makers voor Spr!tzl 2019 door de jury.

Vanaf september 2018
September 2018 – juli 2019 Van pitch tot performance onder mentorschap van Silbersee
Juli 2019 Spr!tzl Tage 2019.

Neem voor meer informatie contact op met Björn van Raaij.