over Silbersee


Silbersee is een productiekern voor onorthodox muziektheater en experimentele opera. Artistiek leider Romain Bischoff creëert ontmoetingen tussen uiteenlopende theatermakers, componisten, schrijvers, zangers, dansers, acteurs, choreografen, poppenspelers, circusartiesten en andere kunstenaars, van het klassieke domein tot de urban culture. Dat leidt tot interdisciplinaire voorstellingen die elk op een eigen manier fysiek, poëtisch en ontwapenend zijn.


artistiek leider

De directeur en artistiek leider van Silbersee is Romain Bischoff. Behalve zanger en dirigent is hij initiator en aanjager van interdisciplinaire creaties. Vernieuwing, onderzoek en risico's nemen zijn voor hem basisbehoeften. Onder al zijn werk ligt de overtuiging dat muziektheater en opera niet voor insiders zijn bedoeld, maar thuishoren op een breed podium. Voor meer informatie: www.romainbischoff.com.


geschiedenis 

Samen met Bärbel Kühn richtte Romain Bischoff in 2002 het Nederlands Vocaal Laboratorium (VocaalLab) op met het doel een pool van jonge zangers te specialiseren in hedendaagse vocale muziek en vernieuwend muziektheater. Daarnaast behoorden ook het spelen op buitengewone locaties, de samenwerking met makers uit andere disciplines en het werken met zowel gevestigde als met jonge componisten tot de kernactiviteiten. Gestaag groeide de instelling uit tot een productiekern voor grensverleggende muziektheater- en operaproducties. Deze ontwikkeling werd in 2014 bezegeld met een nieuwe naam: Silbersee.


organisatie

directeur & artistiek leider Romain Bischoff
assistent artistiek leider en planning Sophie Pfaff
artistiek assistent & bewegingscoach Juliette van Ingen
zakelijk leider Katrien Sitters
productieleider & Verkoop Jimmy-Pierre de Graaf
pr & communicatie en productieleider Spr!tzl Björn van Raaij
productie assistent Marieke Kruijssen
coördinator audities Jennifer Claire van der Hart
vertrouwenspersoon Juliette van Ingen

bestuur

Beppie Blankert (secretaris), Loes Dommering (voorzitter), Piet van Gennip (bestuurslid), Marisa Monsanto (bestuurslid), Gilbert Vanblarcum (bestuurslid), Harald Tepper (penningmeester).

Silbersee onderschrijft de 'governance code cultuur' en de 'code culturele diversiteit'. De instelling heeft de ANBI-status. Voor meer informatie over de mogelijkheden om vriend of donateur te worden kunt u contact opnemen via info@silbersee.com

Beleidsplan 2017-2020
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Silbersee ontvangt meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). 

audities voor zangers en andere performers

Silbersee maakt producties die zich op het snijvlak bevinden van diverse disciplines, waarbij muziek en de menselijke stem de leidmotieven zijn. Sinds 2002 hebben we een internationale pool van allround performers opgebouwd. Binnen dit collectief ontplooit zich voortdurend jong talent. Jonge zangers die verder durven te gaan dan hun stem en gretig zijn naar de ontmoeting met andere kunstvormen, kunnen zich melden voor een auditie. Ervaring in meerdere kunstdisciplines is een pre. Ook performers uit andere disciplines (acteurs, dansers, (pop-)musici, etc.) die sterke affiniteit hebben met muziektheater of opera zijn welkom. Voor meer informatie, neem contact op met Jennifer Claire van der Hart (coördinator audities).