Silbersee is een caleidoscopisch gezelschap. Een enigszins chaotische familie van zielsverwanten rond zanger en boerenzoon Romain Bischoff. We zijn geworteld in opera, maar zetten de ramen en deuren wijd open voor eigenzinnige talenten uit de meest uiteenlopende genres en vakgebieden. Met de stem als oer-instrument geven we klank aan dat wat gehoord moet worden. Dat wat er écht toe doet; thema’s zoals inclusie, ecologie en kunstmatige intelligentie. We werken graag samen met anderen en maken voorstellingen over de wereld van nu en die van de toekomst. Op weg naar meer duurzaamheid.

We zijn nieuwsgierig, altijd zoekend en voortdurend in beweging. We houden van experiment en vieren elke mislukking. Onderweg krijgen we te maken met uitdagingen zoals vergrijzing, racisme en verstedelijking. We voelen de urgentie om ons uit te spreken. Om te mengen, te brouwen en om te ploegen. En om altijd op zoek te gaan naar nieuwe kunstvormen, bijzondere kruisbestuivingen en onverwachte uitkomsten. Opera is voor iedereen. Echt. Of je nou boer, kapper of directeur bent. Silbersee is er voor mens, voor dier, voor aarde. Onze stemmen tellen, maar die van jou ook.

Onze ambities zijn groot. We willen in het veld de rol vervullen van voortrekker en vernieuwer. Niet alleen op artistiek, maar ook op maatschappelijk vlak. Onze doelstelling is dan ook om in 2027 een klimaatpositief productiehuis te zijn en geen enkel negatief effect meer te hebben op milieu, op grondstoffenvoorraden en op de samenleving. Lees hier meer over onze klimaatmissie.

Silbersee is te vinden op kleine en grote podia, festivals en op onverwachte binnen- en buitenlocaties en ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Adres
Silbersee
Zeeburgerdijk 84
1094 AG Amsterdam

Contact
E-mail: info@silbersee.com
Rekeningnummer: NL28ABNA0628375271

KVK nummer: 341 803 29
BTW nummer: 811 098 722 B01

Silbersee kernstaf
Romain Bischoff
 artistiek directeur
Harm-Jan Keizer zakelijk directeur & verkoop
Diogo Marques productieleider
Stella van Himbergen manager duurzaamheid
Bart Rotteveel marketeer
Jan Van Den Bossche dramaturgie & redactie
Jimmy-Pierre de Graaf artistiek ontwikkelaar & (inter)nationale relaties
Juliette van Ingen bewegingscoach

Bestuur
Piet van Gennip (voorzitter), Natascha Knobbout (penningmeester), Gilbert Vanblarcum (bestuurslid), Harald Tepper, Marisa Monsanto, Celil Toksöz.

Bestuursverslag 2020

Bestuursverslag 2021

Bestuursverslag 2022

Silbersee onderschrijft de 'governance code cultuur' en de 'code culturele diversiteit'. De instelling heeft sinds 2011 de ANBI-status. Silbersee ontvangt meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Voor meer informatie over de mogelijkheden om vriend of donateur te worden kunt u contact opnemen via info@silbersee.com.

Het Groene Parlement

Silbersee houdt de vinger aan de pols van de maatschappij, maar niet alleen door kranten te lezen of sociale media te volgen. We gaan rechtstreeks in dialoog met de samenleving in de vorm van het Groene Parlement. Dit is een groep van een vijftiental mensen die wat verder verwijderd zijn van het kunstenveld en ons kunnen helpen om onze blik te verbreden.
De leeftijd varieert van 18 tot 91 jaar. Leden van het Parlement nemen zitting op vrijwillige basis. Zij vertegenwoordigen geen groep, geen partij of een specifiek perspectief. Zij zitten in het Parlement op persoonlijke titel, als zichzelf dus. Wel is het gezelschap zeer divers samengesteld, van lerares tot ambtenaar, van loodgieter tot studente, van filosoof tot klimaatactivist.

De voorzitter van het Groene Parlement is Nadia Zerouali, culinair schrijfster en presentatrice. Vicevoorzitter is boer Klaas Valkering uit Egmond aan den Hoef.

Het Groene Parlement volgt Silbersee op de voet, bij repetities, uitvoeringen, debatten of in de wandelgangen. Zij zijn klankbord en toetssteen tegelijkertijd. Aan het eind van elk seizoen komen de parlementariërs een dag lang bijeen om feedback te geven op wat Silbersee de voorbije tijd heeft gedaan. Daarnaast gaan de parlementsleden in gesprek met de makers over de plannen voor de toekomst. We nodigen hen uit om vragen te stellen en commentaar te leveren. Dat levert weer nieuwe input op, die de makers meenemen in de projecten van de seizoenen daarop. Klik hier voor een overzicht van de leden van het Groene Parlement.

Fotografie: Bowie Verschuuren

Onze visie en geschiedenis

Visie Silbersee
Geworteld in de canon van Monteverdi, Mozart en Stockhausen slaan we de brug naar de wereld van vandaag. Wij gaan intense samenwerkingen aan met de makers en performers die de grenzen van hun eigen discipline willen doorbreken om samen met ons het operagenre nieuw leven in te blazen. We combineren vakmanschap met een uitgesproken voorliefde voor experiment. 

Experimenteren en co-creëren zit ons in het bloed. Wij gaan terug naar de oorsprong van de opera, naar de chemie van een collectief dat — net als vierhonderd jaar geleden — samen ongewisse paden betreedt, kunstenaars die bereid zijn voorbij hun aangeleerde vaardigheden te gaan, en zich overgeven aan hun eigen naakte kunstenaarschap. Er is geen traditionele partituur waarin alles vastligt, geen script, geen orkest dat het ensemble draagt vanuit de orkestbak, geen dirigent die leidt. De performers op de bühne dragen de hele voorstelling. Volgens deze werkwijze ontstaan onze 'oercreaties in opera'.

Onze voorstellingen zijn toegankelijk, omdat het primaire wapen van opera de ontroering is, de mogelijkheid om de bezoeker letterlijk in 'beweging' te brengen. Die ontroering ontstaat uit het rechtstreekse contact tussen de performers en het publiek. Dat is wat Silbersee uniek maakt: opera in zijn meest intieme en intense vorm.

Maatschappelijk engagement
Naast artistieke vernieuwing hechten we een groot belang aan de maatschappelijke verankering van ons werk. Zowel op de bühne als achter de schermen gaan we aan de slag met belangrijke thema's als inclusie, ecologie, artificiële intelligentie en hun impact op de mens. We maakten voorstellingen over de machtsverhouding van de mens tot de techniek (Homo Instrumentalis) en over de invloed van technologie op onze sterfelijkheid (Dorian Gray). Wij belichtten (al vóór de stikstofcrisis) de spanningen tussen het stadsleven en het boerenbestaan (Aardappelvreters), en maakten een voorstelling over discriminatie en ongelijkheid (Stille Nacht met Glenn Helberg). 

Geschiedenis
Samen met Bärbel Kühn richtte Romain Bischoff in 2002 het Nederlands Vocaal Laboratorium (VocaalLab) op met het doel een pool van jonge zangers te specialiseren in hedendaagse vocale muziek en vernieuwend muziektheater. Daarnaast behoorden ook het spelen op buitengewone locaties, de samenwerking met makers uit andere disciplines en het werken met zowel gevestigde als met jonge componisten tot de kernactiviteiten. Gestaag groeide de instelling uit tot een productiekern voor grensverleggende muziektheater- en operaproducties. Deze ontwikkeling werd in 2014 bezegeld met een nieuwe naam: Silbersee.