over ons


Silbersee is een caleidoscopisch gezelschap. Een enigszins chaotische familie van zielsverwanten rond zanger en boerenzoon Romain Bischoff. We zijn geworteld in opera, maar zetten de ramen en deuren wijd open voor eigenzinnige talenten uit de meest uiteenlopende genres en disciplines. Met de stem als oer-instrument geven we klank aan dat wat gehoord moet worden. Dat wat er écht toe doet; thema’s zoals inclusie, ecologie en artificiële intelligentie. We werken graag samen met anderen en maken voorstellingen over de wereld van nu en die van de toekomst. Op weg naar meer duurzaamheid. 

We zijn nieuwsgierig, altijd zoekend en voortdurend in beweging. We houden van experiment en vieren elke mislukking. Onderweg krijgen we te maken met uitdagingen zoals vergrijzing, racisme en verstedelijking. We voelen de urgentie om ons uit te spreken. Om te mengen, te brouwen en om te ploegen. En om altijd op zoek te gaan naar nieuwe kunstvormen, bijzondere kruisbestuivingen en onverwachte uitkomsten. Opera is voor iedereen. Echt. Of je nou boer, kapper of directeur bent. Silbersee is er voor mens, voor dier, voor aarde. Onze stemmen tellen, maar die van jou ook. Van radicaal links tot radicaal rechts. 

Onze ambities zijn groot. We willen in het veld de rol vervullen van voortrekker en vernieuwer. Niet alleen op artistiek, maar ook op maatschappelijk vlak. Onze doelstelling is dan ook om in 2027 een klimaatpositief productiehuis te zijn en geen enkel negatief effect meer te hebben op milieu, op grondstoffenvoorraden en op de samenleving. Lees hier meer over onze weg naar 2027.

Silbersee is te vinden op kleine en grote podia, festivals en op onverwachte binnen- en buitenlocaties en ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Adres
Silbersee
Zeeburgerdijk 84
1094 AG Amsterdam

Contact
E-mail: info@silbersee.com
Rekeningnummer: NL28ABNA0628375271

KVK nummer: 341 803 29
BTW nummer: 811 098 722 B01
Visie
Geworteld in de canon van Monteverdi, Mozart en Stockhausen slaan we de brug naar de wereld van vandaag. Wij gaan intense samenwerkingen aan met de makers en performers die de grenzen van hun eigen discipline willen doorbreken om samen met ons het operagenre nieuw leven in te blazen. We combineren vakmanschap met een uitgesproken voorliefde voor experiment. 

Experimenteren en co-creëren zit ons in het bloed. Wij gaan terug naar de oorsprong van de opera, naar de chemie van een collectief dat — net als vierhonderd jaar geleden — samen ongewisse paden betreedt, kunstenaars die bereid zijn voorbij hun aangeleerde vaardigheden te gaan, en zich overgeven aan hun eigen naakte kunstenaarschap. Er is geen traditionele partituur waarin alles vastligt, geen script, geen orkest dat het ensemble draagt vanuit de orkestbak, geen dirigent die leidt. De performers op de bühne dragen de hele voorstelling. Volgens deze werkwijze ontstaan onze 'oercreaties in opera'.

Onze voorstellingen zijn toegankelijk, omdat het primaire wapen van opera de ontroering is, de mogelijkheid om de bezoeker letterlijk in 'beweging' te brengen. Die ontroering ontstaat uit het rechtstreekse contact tussen de performers en het publiek. Dat is wat Silbersee uniek maakt: opera in zijn meest intieme en intense vorm. 

Maatschappelijk engagement
Naast artistieke vernieuwing hechten we een groot belang aan de maatschappelijke verankering van ons werk. Zowel op de bühne als achter de schermen gaan we aan de slag met belangrijke thema's als inclusie, ecologie, artificiële intelligentie en hun impact op de mens. We maakten voorstellingen over de machtsverhouding van de mens tot de techniek (Homo Instrumentalis) en over de invloed van technologie op onze sterfelijkheid (Dorian Gray). Wij belichtten (al vóór de stikstofcrisis) de spanningen tussen het stadsleven en het boerenbestaan (Aardappelvreters), en maakten een voorstelling over discriminatie en ongelijkheid (Stille Nacht met Glenn Helberg). 

Geschiedenis
Samen met Bärbel Kühn richtte Romain Bischoff in 2002 het Nederlands Vocaal Laboratorium (VocaalLab) op met het doel een pool van jonge zangers te specialiseren in hedendaagse vocale muziek en vernieuwend muziektheater. Daarnaast behoorden ook het spelen op buitengewone locaties, de samenwerking met makers uit andere disciplines en het werken met zowel gevestigde als met jonge componisten tot de kernactiviteiten. Gestaag groeide de instelling uit tot een productiekern voor grensverleggende muziektheater- en operaproducties. Deze ontwikkeling werd in 2014 bezegeld met een nieuwe naam: Silbersee.

Silbersee kernstaf
Romain Bischoff directeur & artistiek leider | Jan Van Den Bossche dramaturgie & redactie | Jimmy-Pierre de Graaf artistiek ontwikkelaar & (inter)nationale relaties | Imke van Herk pr & marketing | Stella van Himbergen manager duurzaamheid | Juliette van Ingen bewegingscoach & vertrouwenspersoon | Dominique Slegers creatief producent | Katrien Sitters zakelijk leider

Bestuur
Piet van Gennip (voorzitter ad interim), Natascha Knobbout (penningmeester), Gilbert Vanblarcum (bestuurslid), Harald Tepper, Marisa Monsanto 

Bestuursverslag 2020 
Verkorte Jaarrekening 2020

Silbersee onderschrijft de 'governance code cultuur' en de 'code culturele diversiteit'. De instelling heeft sinds 2011 de ANBI-status. Silbersee ontvangt meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Voor meer informatie over de mogelijkheden om vriend of donateur te worden kunt u contact opnemen via info@silbersee.com.