over ons

Silbersee maakt onorthodoxe opera en muziektheater voor een breed publiek. Artistiek leider en oprichter Romain Bischoff creëert ontmoetingen tussen kunstenaars, makers en performers met zeer uiteenlopende achtergronden, van klassiek hedendaags en operette, tot circus en urbanMuziek is de discipline die de diverse elementen samenbrengt en de dramaturgie van het geheel bepaalt. Daarbij staat de menselijke stem altijd centraal: zij is onze sleutel tot het hart van de toeschouwer.

Componisten, schrijvers, performers, videokunstenaars etc., werken samen aan interdisciplinaire voorstellingen die elk op hun eigen manier poëtisch en ontwapenend zijn. De verbindende thematiek is het ‘wonder van de mens’: zijn vermogen om de wereld naar zijn hand te zetten, zijn onuitputtelijke verbeeldingskracht, en zijn vermogen tot liefhebben maar ook tot vernietigen. Humanisme en compassie vormen een rode draad in onze creaties.

Silbersee hecht veel waarde aan actuele maatschappelijke thema’s en neemt zich voor om uiterlijk in 2027 CO-neutraal te produceren. Silbersee is te zien in heel Nederland, van Oerol op Terschelling tot het Bijlmerparktheater in Amsterdam, en treedt ook geregeld op in het buitenland. Silbersee wordt structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Visie
Geworteld in de canon van Monteverdi, Mozart en Stockhausen slaan we de brug naar de wereld van vandaag. Wij gaan intense samenwerkingen aan met de makers en performers die de grenzen van hun eigen discipline willen doorbreken om samen met ons het operagenre nieuw leven in te blazen. We combineren vakmanschap met een uitgesproken voorliefde voor experiment. 

Experimenteren en co-creëren zit ons in het bloed. Wij gaan terug naar de oorsprong van de opera, naar de chemie van een collectief dat — net als vierhonderd jaar geleden — samen ongewisse paden betreedt, kunstenaars die bereid zijn voorbij hun aangeleerde vaardigheden te gaan, en zich overgeven aan hun eigen naakte kunstenaarschap. Er is geen traditionele partituur waarin alles vastligt, geen script, geen orkest dat het ensemble draagt vanuit de orkestbak, geen dirigent die leidt. De performers op de bühne dragen de hele voorstelling. Volgens deze werkwijze ontstaan onze 'oercreaties in opera'.

Onze voorstellingen zijn toegankelijk, omdat het primaire wapen van opera de ontroering is, de mogelijkheid om de bezoeker letterlijk in 'beweging' te brengen. Die ontroering ontstaat uit het rechtstreekse contact tussen de performers en het publiek. Dat is wat Silbersee uniek maakt: opera in zijn meest intieme en intense vorm. 

Maatschappelijk engagement
Naast artistieke vernieuwing hechten we een groot belang aan de maatschappelijke verankering van ons werk. Zowel op de bühne als achter de schermen gaan we aan de slag met belangrijke thema's als inclusie, ecologie, artificiële intelligentie en hun impact op de mens. We maakten voorstellingen over de machtsverhouding van de mens tot de techniek (Homo Instrumentalis) en over de invloed van technologie op onze sterfelijkheid (Dorian Gray). Wij belichtten (al vóór de stikstofcrisis) de spanningen tussen het stadsleven en het boerenbestaan (Aardappelvreters), en maakten een voorstelling over discriminatie en ongelijkheid (Stille Nacht met Glenn Helberg). 

Geschiedenis
Samen met Bärbel Kühn richtte Romain Bischoff in 2002 het Nederlands Vocaal Laboratorium (VocaalLab) op met het doel een pool van jonge zangers te specialiseren in hedendaagse vocale muziek en vernieuwend muziektheater. Daarnaast behoorden ook het spelen op buitengewone locaties, de samenwerking met makers uit andere disciplines en het werken met zowel gevestigde als met jonge componisten tot de kernactiviteiten. Gestaag groeide de instelling uit tot een productiekern voor grensverleggende muziektheater- en operaproducties. Deze ontwikkeling werd in 2014 bezegeld met een nieuwe naam: Silbersee.

Silbersee kernstaf
Romain Bischoff directeur & artistiek leider | Jan Van Den Bossche dramaturgie & redactie | Jimmy-Pierre de Graaf artistiek ontwikkelaar & (inter)nationale relaties | Carry Hendriks creatief producent | Imke van Herk pr & marketing | Juliette van Ingen bewegingscoach & vertrouwenspersoon | Sophie Pfaff kwartiermaker circulariteit en inclusie & directieassistent |  Katrien Sitters zakelijk leider


Bestuur
Beppie Blankert (secretaris), Piet van Gennip (voorzitter ad interim), Gilbert Vanblarcum (bestuurslid), Harald Tepper (penningmeester).

Silbersee onderschrijft de 'governance code cultuur' en de 'code culturele diversiteit'. De instelling heeft de ANBI-status. Silbersee ontvangt meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Voor meer informatie over de mogelijkheden om vriend of donateur te worden kunt u contact opnemen via info@silbersee.com.

Contact
Email: info@silbersee.com
Rekeningnummer: NL28ABNA0628375271
BTW nummer: 811 098 722 B01

Adres
Silbersee
Zeeburgerdijk 84
1094 AG Amsterdam