Harm-Jan Keizer, fotografie door Izziël Latour
Romain Bischoff, fotografie door Bart Grietens

Per 1 september kent Silbersee, productiehuis voor muziektheater en opera, een tweehoofdige directie. Romain Bischoff blijft als artistiek directeur verantwoordelijk voor de volledige artistieke output. Naast hem is Harm-Jan Keizer gestart als Zakelijk Directeur en eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Silbersee heeft als ambitie om uiterlijk in 2027 een klimaatpositief productiehuis te worden dat alle negatieve effecten op milieu en grondstoffen weert. Om daar te komen, moet het zowel op zakelijk als op artistiek gebied in transitie. “Met de komst van Harm-Jan maken wij Silbersee toekomstbestendig. We geven hiermee zowel de artistieke missie als de beoogde verduurzaming een stevig fundament" aldus Romain Bischoff.

Harm-Jan Keizer heeft een marketingachtergrond in de culturele sector. Voorheen werkte hij voor onder meer het Nederlands Philharmonisch Orkest en Nationale Opera & Ballet. “Het is een interessante tijd om te starten bij Silbersee. We staan op een kruispunt. Ik kijk uit om samen met Romain onze ambities vorm te geven.” 

Jola Klarenbeek, voormalig zakelijk directeur van Frascati, begeleidde Silbersee in de transitieperiode naar de nieuwe directiestructuur. Zij zal als extern adviseur betrokken blijven bij de organisatie.

—---

Noot voor de redactie
Voor meer informatie neem contact op met Marthe Koetsier: marthekoetsier@silbersee.com