Waarom een Silbersee
Manifest?

Silbersee is een caleidoscopisch gezelschap. Geworteld in opera, maar met de ramen en deuren wijd open voor eigenzinnige talenten uit de meest uiteenlopende genres en vakgebieden. Met de stem als oer-instrument geven we klank aan wat er écht toe doet. 

Silbersee is ervan overtuigd dat de cultuursector een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzaamheid en anderen kan inspireren om meer aandacht te hebben voor dit onderwerp, door zelf volledig duurzaam te gaan opereren.

Silbersee wil alle partijen die een rol spelen bij het ontstaan en realiseren van projecten, van cateraar en decorbouwer, tot subsidiënt en publiek, bij het verduurzamingsproces betrekken.

Uiterlijk in 2027 willen wij een klimaatpositief productiehuis zijn dat negatieve effecten op milieu en grondstoffen weert. Ook inclusie, diversiteit en circulariteit vallen onder onze duurzaamheidsambities en zullen we zowel in onze bedrijfsvoering als in ons artistieke productieproces implementeren. Hiermee zijn we een kunstinstelling die niet alleen een positieve impact nastreeft op de samenleving maar óók op de aarde, waar we te gast zijn.

De stem staat centraal

We zijn geworteld in opera en geloven in de directe expressie van een aria. Maar we beperken ons niet tot meesterlijke zangkunst. De stem is te horen in al haar vormen: van interviews en spoken word tot koorzang, field recordings en volksliederen. Daarnaast staat de stem ook in figuurlijke zin voor wat zij kan uitdrukken: een gevoel, een mening, een politieke voorkeur, enzovoort.

Er is ruimte voor
verschillende
stemmen uit de
samenleving

We gaan actief op zoek naar stemmen uit de wereld om ons heen. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe verhalen, halen actief stemmen uit de samenleving op en verwerken ze in onze voorstellingen.

We werken met makers en performers van allerlei soorten en
leeftijden

De pool van makers en performers met wie wij werken is gevarieerd, onder andere in leeftijd, opleiding, gender, herkomst en levensbeschouwing. Professionals werken samen met amateurs, ervaren makers met beginners, jong met oud, en ga zo maar door.

Elk project is een
collectieve creatie

We streven naar een horizontale samenwerking tussen alle partijen. Vertrekkend vanuit het onbekende, nodigen we iedereen uit om bij te dragen aan nieuwe creaties en brengen we creativiteit op roerige wijze tot stand.

Projecten worden
klimaatpositief
geproduceerd
en gepresenteerd

We doen er alles aan om onze negatieve impact op het klimaat zo klein mogelijk te houden. De onvermijdelijke uitstoot die we aan het eind van de rit toch nog gemaakt hebben, wordt gecompenseerd door eigen inkomsten te investeren in natuurherstel. We zorgen ervoor dat de balans aan het eind van elk project op positief staat en we zijn daar transparant over.

We streven naar een
blijvende impact

We willen mensen recht in het hart raken met onze voorstellingen. Conceptuele, dramaturgische of cultuurhistorische overwegingen worden gemaakt met het oog op emotionele impact. De bezoekers brengen hun eigen rijkdom aan kennis, ervaring en gevoelens mee, maar hoeven zich niet in te lezen. We geven geen toelichtingen, maar zetten bij elke voorstelling een passend impactprogramma op.

Projecten hebben
een
onmiskenbare
relatie met de
omgeving
waarin ze worden uitgevoerd

Elk project is een gesprek met de omgeving, de plek, de gebouwen, de natuur en/of de mensen die ermee verbonden zijn.

projecten worden
circulair
ontworpen

We volgen steevast de re-cyclus. Die komt in verschillende varianten voor, maar voor ons bestaat het uit: refuse (of rethink), reuse, repair, recycle. Uitgangsprincipe is: afval en verdere uitputting van de aarde voorkomen. We dragen zorg voor alle componenten: de tastbare (decor, rekwisieten, kostuums) en de ontastbare (composities, libretti, choreografieën, samenwerkingen).