Silbersee houdt de vinger aan de pols van de maatschappij, maar niet alleen door kranten te lezen of sociale media te volgen. We gaan rechtstreeks in dialoog met de samenleving in de vorm van het Groene Parlement. Dit is een groep van een vijftiental mensen die wat verder verwijderd zijn van onze kunstkring en ons kunnen helpen om onze blik continu te verbreden. Ook zetelen in het Groene Parlement enkele mensen die wel uit het bredere kunstenveld komen, maar daar niet meer actief zijn of op enige afstand van Silbersee opereren. De samenstelling is er vooral op gericht andere en nieuwe perspectieven op ons werk en onze plannen te ontdekken.

De leeftijd varieert van 18 tot 91 jaar. Leden van het Parlement nemen zitting op vrijwillige basis. Zij vertegenwoordigen geen groep, geen partij of een specifiek perspectief. Zij zitten in het Parlement op persoonlijke titel, als zichzelf dus. Wel is het gezelschap zeer divers samengesteld, van lerares tot ambtenaar, van loodgieter tot studente, van filosoof tot klimaatactivist. 

De voorzitter van het Groene Parlement is boer Klaas Valkering uit Egmond aan den Hoef. 

Het Groene Parlement volgt Silbersee op de voet, bij repetities, uitvoeringen, debatten of in de wandelgangen. Zij zijn klankbord en toetssteen tegelijkertijd. Aan het eind van elk seizoen komen de parlementariërs een dag lang bijeen om feedback te geven op wat Silbersee de voorbije tijd heeft gedaan. Daarnaast gaan de parlementsleden in gesprek met de makers over de plannen voor de toekomst. We nodigen hen uit om vragen te stellen en commentaar te leveren. Dat levert weer nieuwe input op, die de makers meenemen in de projecten van de seizoenen daarop.