SPR!TZL logo

Silbersee signaleert met Spr!tzl beloftevol nieuw talent en begeleidt hen in hun makersschap op weg naar de toekomst. In dit atelier voor jonge makers worden de disciplines muziek en theater nog verder ontgonnen, uitgediept en verrijkt. Van spoken word tot opera, van rap tot dans en van grunge tot cyberkunst: alles mag aan bod komen bij Spr!tzl. Bijzondere aandacht is er voor het gebruik van de menselijke stem, ook een speerpunt in het werk van Silbersee zelf.

  • Spr!tzl is een atelier voor dwaze kunstenaars onder artistieke eindverantwoordelijkheid van muziektheaterhuis Silbersee.
  • Spr!tzl is een atelier waar ruimte gecreëerd wordt voor out of the box-denkende makers.
  • De geselecteerden krijgen begeleiding op maat (zie onder ‘mentorschap’ bij FAQ).
  • De mentoren waarmee Spr!tzl werkt zijn kunstenaars die o.a. werkzaam zijn bij Silbersee.
  • Spr!tzl is er voor makers die gedurende een seizoen een eigenzinnig idee willen ontwikkelen dat nog nooit eerder is uitgevoerd.
  • Kernvoorwaarde is dat jouw idee theater, muziek en de stem in zich verenigt. Van spoken word tot opera, van rap tot dans, van grunge tot cyberkunst.
  • De maker kan zich als enkeling opgeven, of als formatie.
  • Een vakjury beoordeelt de pitch. Deze jury bestaat uit: Roni Haver (Club Guy & Roni), Arnold Marinissen (Conservatorium van Amsterdam), Mark Timmer (Frascati), André Grekhov (Open your mind Festival) en Romain Bischoff (Silbersee).
  • De uiteindelijke performance, compositie, installatie of ander werk mag maximaal 40 minuten duren en wordt tijdens de Spr!tzl Finale 2020 (juli) gepresenteerd.


Team Spr!tzl

Artistieke leiding Romain Bischoff
Artistiek assistent Juliette van Ingen
Productieleider & PR Björn van Raaij

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met Björn van Raaij.