SPR!TZL logo

Je hebt een kunstopleiding afgerond en/of hebt enkele jaren ervaring met het maken van of het deelnemen aan kunstprojecten.

Nadat je je hebt aangemeld via de website maakt het artistieke team van Silbersee de voorselectie van acht plannen voor de pitch op 30 juni 2019. Uiterlijk 14 juni 2019 krijg je te horen of je mag komen pitchen. 

Je krijgt maximaal 15 minuten om te pitchen, in welke vorm dan ook. De jury dient een breed beeld te krijgen van je/jullie kwaliteit(en) van jou/jullie als maker(s). Na alle pitches gaan de juryleden in beraad en krijgen zij de gelegenheid tot het stellen van eventuele extra vragen aan de kandidaten.

De vakjury beoordeelt de pitches aan de hand van de volgende criteria: artistieke kwaliteit, het vreemdsoortige en interdisciplinaire karakter en de haalbaarheid van het plan.

Naast het ontwikkelbudget krijgt iedere maker of formatie een pakket aan begeleiding vanuit Silbersee. Dit betreft artistieke, zakelijke, productionele, technische en promotionele ondersteuning. Elk project krijgt 150 uur aan begeleiding. 

Studio van Solid Ground Movement
Buiksloterweg 5C
1031 CC AMSTERDAM

Tijdspad naar Spr!tzl Finale 2020

- Deadline aanmelding vóór 1 juni 2019.
- 14 juni 2019: de acht makers die uitgenodigd worden om te pitchen zijn bekend en krijgen per e-mail bericht.

30 juni Spr!tzl pitches en bekendmaking lichting 2020

  • 11.00-18.00: acht pitches voor jury (besloten)
  • 19.30-22.00: bekendmaking van de makers voor Spr!tzl 2019 door de jury.

Vanaf september 2019
September 2019 – juli 2020 Van pitch tot performance onder mentorschap van Silbersee
Juli 2020 Spr!tzl Finale.

Neem voor meer informatie contact op met Björn van Raaij.