About Silbersee

Silbersee is een productiekern voor avontuurlijk en onorthodox muziektheater. Artistiek leider en oprichter Romain Bischoff creëert ontmoetingen tussen kunstenaars, makers en performers met zeer uiteenlopende achtergronden, van klassiek tot urban. Componisten, schrijvers, zangers, dansers, acteurs, maar ook videokunstenaars, poppenspelers en circusartiesten, werken samen aan interdisciplinaire voorstellingen die elk op hun eigen manier fysiek, poëtisch en ontwapenend zijn.

Romain Bischoff

Creëren = co-creëren

De samenwerkingen met onze partners zijn altijd spannend. Wij vallen voor instellingen, makers of performers die iets in huis hebben dat ons bevreemdt of uitdaagt en die bereid zijn om samen met ons onontgonnen terrein te verkennen.

We zoeken graag naar gedurfde combinaties van talenten, die op het eerste gezicht vaak tegenstrijdig zijn, maar juist daardoor een kunstwerk kunnen vormen zonder precedent.

Co-creatie is voor ons niet alleen een artistieke noodzaak, maar ook de beste weg naar een groot en divers publiek. Door de grote verscheidenheid van de performers en de verschillende disciplines en tradities die we samenbrengen, streven we er in producties steeds meer naar om de diversiteit van onze complexe samenleving te weerspiegelen. 

De verbindende thematiek is het ‘wonder van de mens’: zijn vermogen om de wereld naar zijn hand te zetten, zijn onuitputtelijke kracht in de zoektocht naar zin, en zijn vermogen tot liefhebben maar ook tot vernietigen. Want ook de keerzijde van al die menselijke capaciteiten komt aan bod. Humanisme en compassie vormen een rode draad in onze creaties.

Muziek als kloppend hart

Muziek is de discipline die de diverse elementen samenbrengt en de dramaturgie van het geheel bepaalt. Daarbij is de menselijke stem het Leitmotiv in al onze voorstellingen. Zij is onze sleutel tot het hart van de toeschouwer.

Stimmung I - jan Van den Bossche

We werken veelal met nieuwe muziek en geven structureel compositie-opdrachten, maar we putten evengoed uit andere bronnen: van Middeleeuwse zang tot hiphop en instant composing. De componisten werken gedurende het hele proces samen met het hele team van makers en performers, wat een onderscheidende vorm van componeren oplevert.

artistiek leider

De directeur en artistiek leider van Silbersee is Romain Bischoff. Behalve zanger en dirigent is hij initiator en aanjager van interdisciplinaire creaties. Vernieuwing, onderzoek en risico's nemen zijn voor hem basisbehoeften. Onder al zijn werk ligt de overtuiging dat muziektheater en opera niet voor insiders zijn bedoeld, maar thuishoren op een breed podium. Voor meer informatie: www.romainbischoff.com.


geschiedenis

Samen met Bärbel Kühn richtte Romain Bischoff in 2002 het Nederlands Vocaal Laboratorium (VocaalLab) op met het doel een pool van jonge zangers te specialiseren in hedendaagse vocale muziek en vernieuwend muziektheater. Daarnaast behoorden ook het spelen op buitengewone locaties, de samenwerking met makers uit andere disciplines en het werken met zowel gevestigde als met jonge componisten tot de kernactiviteiten. Gestaag groeide de instelling uit tot een productiekern voor grensverleggende muziektheater- en operaproducties. Deze ontwikkeling werd in 2014 bezegeld met een nieuwe naam: Silbersee.


organisatie

directeur & artistiek leider Romain Bischoff
assistent artistiek leider en planning Sophie Pfaff
artistiek assistent & bewegingscoach Juliette van Ingen
zakelijk leider Katrien Sitters
verkoop Jimmy-Pierre de Graaf
pr & communicatie en productieleider Spr!tzl Björn van Raaij
coördinator audities Jennifer Claire van der Hart
vertrouwenspersoon Juliette van Ingen.

bestuur

Beppie Blankert (secretaris), Loes Dommering (voorzitter), Piet van Gennip (bestuurslid), Marisa Monsanto (bestuurslid), Gilbert Vanblarcum (bestuurslid), Harald Tepper (penningmeester).

Silbersee onderschrijft de 'governance code cultuur' en de 'code culturele diversiteit'. De instelling heeft de ANBI-status. Voor meer informatie over de mogelijkheden om vriend of donateur te worden kunt u contact opnemen via info@silbersee.com

Beleidsplan 2017-2020
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Silbersee ontvangt meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

audities voor zangers en andere performers

Silbersee maakt producties die zich op het snijvlak bevinden van diverse disciplines, waarbij muziek en de menselijke stem de leidmotieven zijn. Sinds 2002 hebben we een internationale pool van allround performers opgebouwd. Binnen dit collectief ontplooit zich voortdurend jong talent. Jonge zangers die verder durven te gaan dan hun stem en gretig zijn naar de ontmoeting met andere kunstvormen, kunnen zich melden voor een auditie. Ervaring in meerdere kunstdisciplines is een pre. Ook performers uit andere disciplines (acteurs, dansers, (pop-)musici, etc.) die sterke affiniteit hebben met muziektheater of opera zijn welkom. Voor meer informatie, neem contact op met Jennifer Claire van der Hart (coördinator audities).