Beloningsbeleid & Veiligheid

Silbersee onderschrijft en hanteert de Fair Practice Code. Dit is de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Iedereen die voor Silbersee werkt heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning. Wij hanteren de CAO Toneel & Dans voor vaste medewerkers en freelancers.

Vast personeel
In onze kernstaf zijn alle medewerkers in dienst. Nieuwe medewerkers ontvangen in eerste instantie een tijdelijk contract welke bij goed functioneren omgezet kan worden in een vaste aanstelling. Voor meer informatie over de beloning verwijzen wij naar de CAO Toneel & Dans.

Tijdelijke medewerkers
Tijdelijke medewerkers kunnen op basis van een tijdelijk contract in dienst treden of worden vergoed als freelancer. Dit gaat altijd in overleg.

  • Bij een indiensttreding krijgt de medewerker een tijdelijk contract welke automatisch afloopt. De medewerker krijgt in die periode dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Voor meer informatie over de beloning verwijzen wij naar de CAO Toneel & Dans.

  • Wanneer iemand bij de KVK geregistreerd staat als ZPPer, is het mogelijk om als freelancer voor Silbersee te werken. We spreken dan een freelance tarief af gebaseerd op de salarisschalen van de CAO. Hieronder zie je de dag- en uurtarieven voor artiesten en productiemedewerkers.

Veiligheid en vertrouwenspersoon

Silbersee streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving. Wij hanteren een protocol ongewenst gedrag en werken met een externe vertrouwenspersoon. Wie voor Silbersee werkt en in de werksituatie een onveilige of ongezonde situatie meemaakt kan contact opnemen met: 

Alle gesprekken met de externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Er wordt niets gerapporteerd richting de organisatie, tenzij de melder daar toestemming voor geeft.